O mě

Zabývám se truhlářskou prací od roku 1989. Po zkušenostech v oboru a zahraničních stážích jsem založil firmu KOLDA, mající po více než třiceti letech praxe mnoho zkušeností v truhlářské a restaurátorské činnosti a podílející se na tvorbě řady netradičních nebo alternativních projektů.

Můj přístup

Moje filozofie respektuje zákonitosti při zpracování dřeva a výroby nábytku, který tak působí harmonicky na psychiku člověka a jeho zdraví.

Každý strom je živý tvor. Jako každý člověk i každý strom je osobnost a individualita. Tělo stromu není jen kůra, větve či pupeny a listy. Každý kus prkna, každá dýha, fošna nebo pařez jsou části životopisu stromu a ten záznam o životě je tak teplý, blízký a krásný, že až začínáme myslet na to, co nás převyšuje.

Chodíme se opřít o kmeny a prosíme je o sílu nebo se jen tak touláme pod klenbami větví. Přes zelené jehličí a listí se díváme do modrého nebe. Odstíny podzimních korun nás učí barvám, které i ti nejlepší malíři jen stěží napodobili.

Kus dřeva je stránkou v té nejbohatší knize, kterou znám a kde i já mám svůj záznam - v knize přírody. Ty dřevěné životní záznamy píšou kromě kambia, mízy, pletiv a buněk i voda, vítr, slunce a země. Strom, nádherný už za života, zanechává po sobě svým dřevěným tělem svědectví možná ještě krásnější.“

Z knihy Martina Patřičného "Dřevo krásných stromů"